Experts

Nadezhda BEKTIMIROVA

Gennady CHUFRIN

Alexey DRUGOV

Yuri DUBININ

Larissa EFIMOVA

Ksenia EFREMOVA

Elena FOMICHEVA

Gleb IVASHENTSOV

Evgeny KANAEV

Alexey KIRICHENKO

Ekaterina KOLDUNOVA

Vladimir KOLOTOV

Oleg KOPYLOV

Mikhail KOURITSYN

Yaroslav LISSOVOLIK

Grigory LOKSHIN

Nikolai MALETIN

Vladimir MAZYRIN

Dmitry MOSYAKOV

Kirill MURADOV

Alexander ROGOZHIN

Natalia ROGOZHINA

Vilen SIKORSKIY

Aida SIMONIA

Nodari SIMONIA

Natalia STAPRAN

Victor TARUSIN

Vyacheslav URLYAPOV

Vitaly VOROBIEV

Elena YAKOVLEVA

Yaroslav ZAKHARYEVContacts

Rooms 501-502, 5th floor
of the MGIMO-University's New Building
76, Prospect Vernadskogo, Moscow 119454 Russia

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel. +7(495)225-38-18, +7(495)234-83-61